Menü

Typography

Home / Typography

We freight to all over the world The best logistic company, FAST and SAFELY!

1. Başvuru Yöntemi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, KVKK’nun 13. maddesi ile “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”in 5. maddesi gereğince aşağıdaki yollardan biriyle Şirketimize iletebilirsiniz.

BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURU ŞEKLİ BAŞVURUNUN İLETİLECEĞİ ADRES BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ
1 Yazılı Olarak Başvuru Islak imzalı şahsen (kimlik tevsiki ile) veya Noter vasıtasıyla Güzelyalı Mah. Sahilyolu Cad. Künye Sok. No: 3/4 Pendik - İstanbul/ Türkiye Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
2 Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Başvuru Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile eksen@hs01.kep.tr e-posta adresine kayıtlı elektronik posta E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
3 Sistemimizde Kayıtlı Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizikullanmak suretiyle agency@eksenship.com E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
4 Sistemimizde Kayıtlı Bulunmayan Elektronik PostaAdresi ile Başvuru Mobil imza/e-imza içerecek biçimde Şirketimizin sisteminde bulunmayan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle agency@eksenship.com E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

2.BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER

KVKK kapsamında çıkarılan Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince aşağıda talep edilen bilgi ve belgeleri eksiksiz ve doğru şekilde tamamlamanız gerekmektedir.

  • Adı- Soyadı
  • T.C. Kimlik Numarası (Yabancılar için pasaport numarası veya varsa kimlik numarası)
  • Tebligata Esas Yerleşim Yeri veya İş Yeri Adresi
  • Elektronik Posta Adresi
  • Telefon Numarası (Sabit/GSM)
  • Faks Numarası
BAŞVURU FORMU